แมวจะเลือกเข้าหาคุณก่อน แทนที่จะเป็นอาหารจริงหรือ

มาดูคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของคำถาม และความเข้าใจผิดที่เรามักมีต่อแมวกัน