เมืองใต้ดินในปักกิ่ง

ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 – 1970   ความพยายามเพื่อเตรียมรับมือกับการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ เหมาเจ๋อตงสั่งให้เมืองใหญ่หลายเมืองของจีนสร้างอพาร์ตเมนต์ที่มีหลุมหลบภัยซึ่งสามารถต้านทานแรงระเบิดนิวเคล...
Read More

Special content

จากคูคลองสู่ท้องถนน

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ วิถีสัญจรของชาวเมืองส่วนใหญ่ฝากไว้บนผืนน้ำ ภูมิประเทศแบบที่ลุ่มอุดมไปด้วยลำคลองหนองบึงของกรุงเทพฯหล่อหลอมให้ชีวิตชาวเมืองผูกผสานกลมกลืนกับสายน้ำ เรือสารพัดประเภทสะท้อนภาพความห...

By NGThailand / February 20,2017

คลอเคลียเมฆและสายหมอกบนดอยหลวงเชียงดาว

ผลงานจากความรักและความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมของชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ ช่างภาพหนุ่มไฟแรงจากเวทีประกวด “10 ภาพเล่าเรื่อง” Season 6 ของเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ชาญพิชิตแปลความรักและความหลงใหลในบา...

By NGThailand / February 17,2017

ไพร่ฟ้าสามัญชน

By NGThailand / February 16,2017

จาริกแสวงบุญ : เพื่อศาสนา หรืออัตตา

แม้ว่าความเจริญทางวัตถุจะงอกงามดุจดอกไม้ป่าฤดูวสันต์ และช่วยบำบัดความต้องการของมนุษย์ได้ แต่เบื้องลึกในจิตใจของพวกเขากลับแห้งผากดั่งท้องทะเลทรายร้อนระอุ เราไม่เห็นว่าอาชญากรรมมีแนวโน้มจะลดลง ความขั...

By NGThailand / February 08,2017