The Magazine

ชีวิตเริ่มต้นที่วัย 9 ขวบ

เพื่อเข้าใจมุมมองของเด็กๆ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ตระเวนไปยังบ้าน 80 หลังในสี่ทวีป เราถามเด็กวัยเก้าขวบด้วยคำถามชุดเดียวกัน คำตอบนั้นตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมหลายคนยอมรับทันทีว่า การทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่ง...

By NGThailand / January 10,2017

กว่าจะเป็นชายชาตรี

พอตกบ่าย แชดแร็กกับผู้ติดตามไปเยือนบ้านของลุงฝ่ายแม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเขามอบแม่วัวให้เด็กชายตัวหนึ่ง แต่ก่อนจะให้ผู้เป็นลุงตบหน้าหลานชายและตะคอกใส่ว่า เขาดูตุ้งติ้งเหมือนกะเทย ไม่เหมือนค...

By NGThailand / January 10,2017

เกิดเป็น (เด็ก) หญิงแท้จริง แสนลำบาก

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าประชากรหญิงส่วนใหญ่ของเซียร์ราลีโอนหรือราวร้อยละ 90 ผ่านพิธีกรรมการ ขริบอวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation: FGM)  เพื่อประกาศความเป็นสาว แล...

By NGThailand / January 10,2017

เพศ-ภาพ

แฟชั่นและเสื้อผ้าไร้เพศลีฟ - ภวพล บุญญวินิจ เป็น Production Manager ให้ค่ายเพลงแห่งหนึ่ง เขาเป็นชายหนุ่มวัย 30 ที่แวดล้อมด้วยเพื่อนฝูงในวงการสร้างสรรค์ และแฟนสาวของเขาเป็นแฟชั่นสไตลิสต์ให้กับนิตยสา...

By NGThailand / January 03,2017

รหัสแห่งสีสัน

“ฉันอยากแสดงให้เห็นขอบเขตที่เด็กๆ และพ่อแม่ได้รับอิทธิพลจากโฆษณาและวัฒนธรรมกระแสหลัก ไม่ว่าจะรู้เท่าทันหรือไม่ก็ตาม” ยุนบอก “สีฟ้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความเป็นชาย ขณะที่สีชมพูเป็นสัญล...

By NGThailand / January 03,2017

มองใหม่เรื่องเพศสภาพ

พวกเราส่วนใหญ่เรียนในชั้นเรียนชีววิทยามัธยมปลายว่า โครโมโซมเพศเป็นตัวตัดสินเพศของทารก กล่าวคือโครโมโซมเอกซ์เอกซ์ (XX) หมายถึงเด็กผู้หญิง ส่วนโครโมโซมเอกซ์วาย (XY) หมายถึงเด็กผู้ชาย แต่ในบางครั้งโคร...

By NGThailand / January 03,2017