รวมแผนที่เก่าของคาบสมุทรเกาหลี

แผนที่จากปี ค.ศ. 1560 (ภาพด้านล่าง) ที่พรรณาภาพของ”คาบสมุทรเกาหลี”ให้มีขนาดใหญ่โตเกินความเป็นจริง หรือเรียกได้ว่ามีขนาดเทียบเท่ากับแอฟริกาเลยทีเดียว