โปรเจคภาพเมื่อสุนัขได้ตุ๊กตา

โปรเจคบันทึกสภาพของตุ๊กตาก่อนและหลังให้สุนัขเอาไปเล่น ผลที่ได้ยับเยินดังภาพ