ตามล่าหาดีเอ็นเอสัตว์ประหลาดเนสซี

หากสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสส์มีตัวตนอยู่จริง ร่องรอยของมันต้องปรากฏในทะเลสาบ