สัตว์เหล่านี้มีหางย๊าวยาว

ถ้าพูดถึงสัตว์หางยาว คุณผู้อ่านจะนึกถึงตัวอะไรเป็นอย่างแรก?