บันทึกภาคสนามนักอนุรักษ์: วิธีช่วยชีวิตสัตว์นักล่า

หลักจากช่วยผลักดันการห้ามค้าฉลามในหมู่เกาะคุก เจสสิกา แครมป์ อยากรู้ว่ากฎหมายจะปกป้องสัตว์นักล่าอย่างฉลามได้หรือไม่