มหาสมุทรจะพอเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นไหม?

การประมงอย่างยั่งยืนคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกจำนวนหมื่นล้านคนในอนาคต