แสงแอลอีดีช่วยชีวิตนกทะเลจากอวนจับปลา

ผลการศึกษาใหม่พบว่า หลอดไฟสีเขียวที่ใช้ป้องกันเต่าทะเลไม่ให้เข้ามาติดอวน สามารถใช้ขับไล่นกทะเลได้ด้วยเช่นกัน