ตัวสุดท้ายอาจสายเกินไป : ชมภาพถ่ายสัตว์ก่อนสูญพันธุ์

ชมภาพถ่ายของบรรดาสรรพสัตว์นโครงการโฟโต้อาร์ก ที่โจเอล ซาร์โทรี พยายามรวบรวมก่อนที่พวกมันจะสูญพันธุ์ไป