ยีราฟเหวี่ยงร่างของวิลเดอบีสต์ที่ตายแล้วไปมา

เบื้องหลังพฤติกรรมแปลกอันน่าฉงนนี้ มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์