ฟอสซิลอสุรกายแห่งท้องทะเลถูกพบในอินเดีย

ฟอสซิลอสุรกายแห่งท้องทะเลช่วยฉายภาพให้เห็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันของสัตว์โบราณ