เช็คๆ อิโมจิสัตว์เหล่านี้ผิดไปจากความเป็นจริง

อิโมจิรูปสัตว์เหล่านี้ก็ดูน่ารักถูกใจผู้ใช้อย่างเราๆ ดี แต่สำหรับบรรดานักชีววิทยาแล้ว พวกเขาคงไม่สบายใจนัก