ปะการังผสมพันธุ์เพียงหนึ่งครั้งต่อปี

เคยเห็นเซลล์สืบพันธุ์ของปะการังกันไหม มาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งต่อปีกัน