แมวมีอุ้งเท้าที่ถนัดไม่ต่างจากเรา

ใครจะเชื่อว่าแมวเองก็มีอุ้งเท้าข้างที่ถนัดเช่นเดียวกับมนุษย์ บางตัวถนัดซ้าย ในขณะที่บางตัวถนัดขวา