ตัวนิ่ม สัตว์ที่โดนล่ามากที่สุดในโลก

ด้วยความที่พวกมันไม่สามารถปกป้องตนเองได้ ทุกวันนี้ตัวนิ่มกำลังกลายเป็นสัตว์ป่าที่ถูกล่าอย่างผิดกฎหมายมากที่สุดในโลก