ฟอสซิลรอยเท้าเก่าแก่ที่สุดของการวิ่งสองขาในกิ้งก่า

การวิ่งด้วยความรวดเร็วของกิ้งก่ามีขึ้นเพื่อช่วยให้มันหลบหลีกจากสัตว์ผู้ล่าอย่าง เทอโรซอร์ ที่กินพวกมันเป็นอาหารได้