ค้างคาวแวมไพร์มีชีวิตด้วยเลือดเพียงอย่างเดียวได้อย่างไร?

การยังชีพด้วยเลือดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ปรับตัวได้เป็นอย่างดี