ค้นพบนิคมขนาดยักษ์ของเพนกวินในแอนตาร์กติกา

ด้วยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจภาคพื้น นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนิคมขนาดยักษ์ของเพนกวินอาเดลี คาดมีจำนวนราว 1.5 ล้านตัว