ชาวมายาเลี้ยงหมาแมวขายเพื่อบูชายัญตั้งแต่ก่อนคริสตกาล

จากการศึกษากระดูกและฟันแสดงให้เห็นว่าสุนัขถูกขนส่งจากเขตห่างไกลและมีบทบาทสำคัญในพิธีบูชายัญ