ทำไมวาฬถึงใหญ่โตมโหฬารนัก?

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้วิวัฒน์ร่างกายตัวเองให้มีขนาดใหญ่ยักษ์ด้วยเหตุผลบางอย่างที่คุณเองก็ไม่คาดคิด