บริการร้องไห้กับหนุ่มหล่อในญี่ปุ่น

ธุรกิจแปลกๆ ในญี่ปุ่น เมื่อความต้องการใครสักคนให้ช่วยรับฟังความทุกข์กลายมาเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย