พบถุงพลาสติกในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร

แม้แต่สถานที่ห่างไกลและอยู่ลึกที่สุดของมหาสมุทรก็ไม่อาจรอดพ้นจากขยะพลาสติก