เปิดภาพความเสียหายจากไต้ฝุ่นมังคุด

ชมภาพความเสียหายในฮ่องกงและฟิลิปปินส์หลังไต้ฝุ่นมังคุดไปเยือน