สำรวจโลก: เพราะน้ำคือชีวิต

จากอินเดียถึงโบลิเวียมาดูกันว่าแต่ละครัวเรือนใช้น้ำเป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนต่อหนึ่งวัน