โลกร้อน อาจทำให้แนวปะการังหายไปภายใน 30 ปี

ในปี 2100 นี้ หากภาวะโลกร้อนยังไม่ได้รับการแก้ไข ปะการังส่วนใหญ่บนโลกจะล้มตาย