ชีวิตเป็นเช่นไร เมื่อต้องอยู่กับหมอกควันในอินเดีย

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผานมา เมืองเดลีเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างหนัก