SeaYouTomorrow Camp บทเรียนหน้าบ้าน ของเยาวชนเกาะพีพี และผู้นำสิงห์ เอสเตท - National Geographic Thailand

SeaYouTomorrow Camp บทเรียนหน้าบ้าน ของเยาวชนเกาะพีพี และผู้นำสิงห์ เอสเตท

บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว บ้านที่เป็นพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว และบ้านที่เป็นหัวใจของระบบนิเวศ

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยทัศนียภาพพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ทะเลที่ตรึงตาตรึงใจนักท่องเที่ยว

หากแต่หน้าที่ของการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนในพื้นที่หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จำเป็นจะต้องสร้างระบบนิเวศของจิตสำนึกและการตระหนักถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยถนอมโลกใบนี้ให้มากขึ้น

นี่จึงเป็นที่มาที่สิงห์ เอสเตท ตัวแทนเจ้าภาพโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ ได้รวบรวมผู้นำระดับหัวหน้างาน 15 ท่าน พร้อมกับตัวแทนนักเรียนในพื้นที่เกาะพีพี มาปลูกองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ร่วมกันผ่านค่าย “SeaYouTomorrow Camp Fighting Climate Crisis แคมป์ผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน”

 

Change Agent ผู้กำหนดโลก

เด็กคือ Change Agent ผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในวันข้างหน้า และด้วยช่วงวัยที่พร้อมเปิดรับกับการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทำให้ อเล็กซ์ เรนเดล จัดตั้ง EEC THAILAND (Environment Education Centre) ผ่านการทำค่ายที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้และการลงมือทำให้กับเด็กมาเกือบ 7 ปีแล้ว ควบตำแหน่งทูตสันถวไมตรีประจำประเทศไทย จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เขาจึงกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการจัดกิจกรรมแคมป์ในครั้งนี้

แต่จะอาศัยเพียงกำลังของเด็ก เพื่อรอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นจะไม่เพียงพอ เพราะเมื่อตระหนักถึงปัญหาแล้ว การเข้าช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันท่วงทีก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่วันนี้เช่นเดียวกัน

ผู้นำระดับหัวหน้างานที่สิงห์ เอสเตท ชักชวนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นระดับหัวหน้างาน ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ บทบาทของ Change Agent อีกหน่วยหนึ่งทำสำคัญ จึงเป็นของผู้ใหญ่ผู้นำ ผู้กำหนดทิศทางและนำพาองค์กรไปสู่ปลายทางที่ความยั่งยืนเช่นเดียวกัน

“ปีนี้เป็นปีที่สามที่ สิงห์ เอสเตท ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกหุ้นยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)” คุณศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.สิงห์ เอสเตท เท้าความให้เราฟัง

“เพราะฉะนั้นคนสุดท้ายที่จะตัดสินใจ จะต้องเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรให้มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นค่ายนี้เราก็อยากจะสร้างผู้นำที่เป็น Change Agent เช่นเดียวกัน”

 

ค่ายของเด็ก ผู้ใหญ่ และปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่น

นอกจากผู้นำระดับหัวหน้าของานของ สิงห์ เอสเตท จำนวน 15 ท่าน ที่เข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้แล้ว ยังมีการชักชวนนักเรียนผู้นำในพื้นที่อีก 10 คน มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจบ้านที่ตัวเองอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในทุกวัน

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถูกคัดเลือกผ่านการเขียนเรียงความในหัวเรื่อง ‘อยากให้ผู้ใหญ่ทำอะไร?’ คำตอบที่ได้แม้จะหลากหลาย แต่เดินทางไปในเส้นทางเดียวกันคือ ‘อยากให้เก็บสิ่งที่ผู้ใหญ่เคยเห็นตอนห้าขวบ ให้เขาได้เห็นเหมือนกัน’ สิ่งนี้ยิ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนผู้นำ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่าย ถ่ายทอดไปยังโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ให้เห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

‘Edutainment’ คือเครื่องมือที่อเล็กซ์เลือกใช้ในการจัดค่ายทุกครั้งของเขา “วิธีการเปลี่ยนความคิดคนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเด็กประสบการณ์ชีวิตไม่เยอะ เราจึงต้องค่อยๆ ให้เขาได้ซึมซับข้อมูลสิ่งแวดล้อม เข้าใจในประเด็นง่ายๆ และได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเอง แต่ถ้าจะเล่าเรื่องหรือให้ลงมือทำอย่างเดียวก็ไม่พอ จะต้องมีเพลงหรือการเชื่อมต่อเรื่องราวที่ดึงความสนใจ และช่วยสร้างความรู้สึกร่วมกับกิจกรรมไปด้วยกัน”

ความท้าทายในการทำแคมป์ครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องของกิจกรรมที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างกรอบความเข้าใจเดียวกันในเรื่องความเชื่อมโยงของระบบนิเวศในภาพกว้าง และผลกระทบจากทรัพยากรที่สะท้อนซึ่งกันและกัน โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเนื้อหาเชิงลึกสำหรับผู้ใหญ่โดย น.สพ.ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

“ค่ายที่มีผู้ใหญ่ เลยออกแบบให้สบายๆ มากที่สุด ไม่ต้องหนักมาก แต่ต้องตรงตามประเด็น ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องกับคนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างข้างในให้พี่ๆ ทุกคนได้มองเห็นภาพกว้างมากขึ้น เน้นเรื่องความยั่งยืน สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการทำรีเสิร์ช และเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง เผื่อจะจุดประกายไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งเราก็เลือกทีมทำงานที่มีประสบการณ์กับผู้ใหญ่มาร่วมในแคมป์นี้”

 

สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

นอกจากประเด็นหลักของแคมป์ครั้งนี้เปิดให้เห็นมุมมองในเรื่องความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญคือ บริบทของชุมชนที่อยู่รายรอบ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมแคมป์ครั้งนี้ได้เรียนรู้ นอกจากการออกไปมีประสบการณ์จริงผ่านเรื่องราวและบทเรียนทางธรรมชาติที่อาจจะหาโอกาสทำแบบนี้ได้ยาก อย่างการวัดความสูงของรากโกงกาง การออกไปเดินพูดคุยกับผู้คนในชุมชน หรือการออกเรือดำน้ำด้วยเรือหางยาวของชาวบ้านในท้องที่

“แทนที่เราจะไปหาเรือข้างนอก เราก็ใช้เรือหางยาวของคนในพื้นที่เป็นเรือท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวที่ผู้คนมาเยือนไม่ขาดสาย” ตลอดการเดินทางด้วยเรือหางยาว เราจึงได้รับคำบอกเล่าเรื่องราวอินไซต์ของแต่ละจุดท่องเที่ยว คำแนะนำการลงดำน้ำสำหรับคนเริ่มต้น พร้อมมิตรจิตมิตรใจและความช่วยเหลือที่แสนอบอุ่นแบบฉบับคนในพื้นที่

นอกจากการออกไปดำน้ำ ชมปะการัง สังเกตการณ์พันธุ์ปลา ตามจุดหัวใจสำคัญต่างๆ แล้ว ภายในโรงแรมเองก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจอุทยานฯ แห่งนี้ได้ดีขึ้น

“เราเห็นว่าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นหัวใจของเกาะพีพี แต่คนเข้ามาที่นี่โดยไม่มีแหล่งเรียนรู้ เราเลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในโรงแรม ให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นระบบนิเวศของพื้นที่ที่เราเข้ามาเที่ยวและใช้ชีวิต พร้อมกับซึมซับความเข้าใจความสำคัญของธรรมชาติได้ที่นี่”

 

บทสรุปของค่ายครั้งนี้จึงไม่ได้หยุดเพียงแค่การได้พบกับธรรมชาติผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการมองเห็นคุณค่าผ่านแว่นตาที่แตกต่างทั้งเรื่องราวระหว่างวัย ระหว่างคนใน-นอกพื้นที่ เพื่อปลายทางที่การแสดงให้เห็นความสำคัญของทุกความคิดเห็น ทุกการกระทำ และทุกสิ่งในโลกล้วนเชื่อมโยงกันทั้งหมด

และที่สำคัญคือ การเป็นผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะต้องทำงานร่วมกัน ทั้งผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในวันนี้ และเด็กจะที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสำคัญในวันข้างหน้า พร้อมกับส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ ไปถึงผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโลกใบนี้ที่ยั่งยืนและเป็นสุขยาวนานต่อไป

 

เรื่อง ณัฐนิช ชัยดี


อ่านเพิ่มเติม Crossroads Maldives by Singha Estate ครบรอบสองปี ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพิ่มเป็นสองเท่า

เรื่องแนะนำ

เบื้องหลังการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอนของ Huawei

เมื่อไล่เรียงดูดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลกปี พ.ศ. 2564 (Global Climate Risk Index 2021) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 9 จาก 170 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจพลังงาน คมนาคมขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งก่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย เพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทความเป็นกลางทางคาร์บอนแห่งชาติ ที่ประเทศไทยได้นำเสนอและตั้งเป้าลดคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงลดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 6 ต่อปี โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด หนึ่งในอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีมีเป้าหมายเช่นเดียวกัน หัวเว่ย คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกกว่า 170 ประเทศ ให้บริการผู้ใช้งานกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก โดยมีพันธกิจในการสร้างการเชื่อมต่อและเข้าถึงแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมและองค์กรเดินหน้าสู่โลกอัจฉริยะ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงนำไปสู่กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเท่าเทียมทางด้านดิจิทัล ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่ดีต่อสุขภาพ ไปจนถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนด SDGs […]

ล่องเรือไปตั้งแคมป์แบบไม่ค้างคืนริม “แม่น้ำบีคลี่” สำรวจธรรมชาติลำน้ำสำคัญของสังขละบุรีที่บางจุดพบได้เฉพาะในฤดูฝน

สังขละบุรีไม่ได้มีไฮไลต์แค่สะพานมอญ เจดีย์พุทธคยา หรือวัดจมน้ำ หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าแม่น้ำบีคลี่ซึ่งยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเท่าสถานที่ที่กล่าวถึงข้างต้น ก็มีจุดกางเต็นท์บนสันทรายและหินกรวดหลายจุด มีน้ำตกเล็ก ๆ ที่เราสามารถเดินเท้าขึ้นไปนั่งแช่กายคลายร้อนได้ไม่ยาก รวมถึงมีบางช่วงของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวจนสามารถพายเรือคายัคล่องไปตามกระแสซ่อนอยู่ . ลำน้ำสายนี้ในช่วงฤดูฝนจึงเหมาะมากสำหรับ Explorer สายลุยทุกคน ทั้งการเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับแบบ One-Day Trip หรือค้างแรมตั้งแคมป์ซึมซับบรรยากาศป่าเขียวที่ตัดขาดจากโลกโซเชียลโดยสิ้นเชิง แม่น้ำบีคลี่ คือหนึ่งในสามแม่น้ำสายสำคัญของอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเมื่อไหลมารวมกับแม่น้ำรันตี และแม่น้ำซองกาเรีย บริเวณวัดวังก์วิเวการาม ที่เรียกกันว่า “สามสบ” หรือ “สามประสบ” จะกลายเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อย . ในช่วงฤดูฝนระดับน้ำในแม่น้ำบีคลี่จะค่อนข้างสูงและไหลเชี่ยวในบางช่วง ลำพังการพายเรือทวนกระแสน้ำด้วยฝีพายของพวกเราเองอาจไปไม่ถึงจุดหมาย ดังนั้นในวันออกสำรวจเส้นทางธรรมชาติ พวกเราจึงตัดสินใจเช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้านเป็นพาหนะหลัก เพื่อบรรทุกเรือคายัคสองลำล่องสวนกระแสไปตามลำน้ำที่อยู่ลึกเข้าไปข้างใน เรือหางยาวลำนี้พาเราออกจากที่พักที่บ้านแม่น้ำ แล่นผ่านสามประสบ ผ่านจุดสกัดทางน้ำปากห้วยบิคลี่เข้าสู่ช่องเขาที่เต็มไปด้วยแมกไม้ชะอุ่มเขียวและไม่คดเคี้ยวมากนัก ผ่านจุดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ศาลเจ้าพ่อประตูเมือง” จนไปเจอทุ่งมาลัย ทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยต้นไมยราพที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งที่น้ำแห้งเหือด นอกจากกิ่งก้านสาขาของไมยราพจะโผล่พ้นน้ำอีกคราว ผืนดินบริเวณนี้ยังจะกลายเป็นจุดที่ชาวบ้านมักพาวัวออกมากินหญ้าเกิดเป็นห่วงโซ่ของระบบนิเวศ เศษมูลวัวกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าปลาเค้าดำ ปลาอีทุบ ปลายี่สก ฯลฯ ที่จะว่ายทวนน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาแหลมมาวางไข่ในฤดูน้ำหลาก นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่แม่น้ำบีคลี่ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และไม่อนุญาตให้จับปลาหรือทำประมงน้ำจืดในฤดูวางไข่อย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาระบบนิเวศอันสมบูรณ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไป . ส่วนจุดหมายของเราในทริปนี้ คือการไปพักตั้งแคมป์ชั่วคราวบนสันทรายบริเวณโค้งน้ำใกล้กับน้ำตก […]

ใบหน้าใหม่ของเคที

เรื่องราวต่อไปนี้อาจทำใจยากที่จะอ่าน แต่เราขอให้คุณติตดามการเดินทางอันน่าทึ่งของเคที สตับเบิลฟีลด์ หญิงสาวที่สูญเสียใบหน้าไปเมื่ออายุ 18 ปี และได้รับการปลูกถ่ายใบหน้าใหม่ตอนอายุ 21 ปี นี่คือเรื่องราวของบาดแผล อัตลักษณ์ การฟื้นตัว การอุทิศตน และปาฏิหาริย์ทางการแพทย์อันน่าทึ่ง