๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล

อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พระไพศาล วิสาโล ได้รับความเคารพรักและศรัทธามากมาย?
เพราะความสมถะเรียบง่าย
เพราะพระธรรมเทศนาที่เข้าถึงคนทั่วไป
หรือเพราะท่านเป็นพระนักกิจกรรม

คำตอบอาจเริ่มต้นจากการมองช่วงชีวิต 60 ปีที่ผ่านมา