ร่วมฉลองวันแม่สากลไปกับภาพถ่ายเก่าเหล่านี้

ชมภาพถ่ายของบรรดาแม่ๆ เมื่อร้อยปีก่อน แม้เสื้อผ้าหน้าผมจะดูเปลี่ยนแปลงไป แต่ความรักของแม่นั้นไม่เคยเปลี่ยนตาม