เจ้าของกะโหลกศีรษะทรงยาว คือเจ้าสาวจากต่างแดน

นักโบราณคดีเชื่อมานานแล้วว่ากะโหลกศีรษะที่ถูกฝังในเยอรมนีคือชาวฮัน และล่าสุดผลจากการตรวจสอบจีโนมยืนยันว่าพวกเขาคิดถูก