เปิดลายมือคุณพี่หมื่นตัวจริง จากเอกสาร “ต้นทางฝรั่งเศส” - Page 2 of 2 - National Geographic Thailand

เปิดลายมือคุณพี่หมื่นตัวจริง จากเอกสาร “ต้นทางฝรั่งเศส”

คุณพี่หมื่น
ตัวอย่างเอกสารจาก “ต้นทางฝรั่งเศส” หน้า 1 บันทึกเกี่ยวกับการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาให้ช่วยอวยพรให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยพ้นจากอันตราย

บทแปล

๐ ไหว้คุณท่านทั้งหลาย        ฝูงเจ้านายอันมีคุณ

แก่ข้าเป็นอาดุล                  ข้ากราบไหว้จงค้ำชู

๐ ข้ารู้พระคุณนัก                 บ่ได้อกกตัญญู

  ขอจงตามค้ำชู                 ให้ข้ารอดกลับคืนมา

๐ ข้าไหว้ถ้วนสามคาบ            เคารพกราบทวนสามลา

ลุกนั่งถ้วนสามครา                ขอให้ข้าไปมีชัย

                                     ๐ ศุภมัสดี

ศักราชพระศรี                     สองพันล่วงไป

สองร้อยยี่สิบ                      เก้าวษาใน

สูระชะยามชัย                     มิคเศียรมาส

                                    ๐ สัตตมีดิถี

กาฬปักขี                          ปีอุสพราช

เหมันตเพลา                      พระสนธโยบาต

จีงเขจรยาต                        ตราลีลาไป

                                    ๐ ตั้งหน้าออกมา

จากบางเจ้าพญา                 พระทวารอันยิ่งใหญ่

จักไปฝรั่งเศส                     ปรเทศเมืองไกล

ข้ายกมือไหว้                      อารักษ์ทั้งปวง

คุณพี่หมื่น
ตัวอย่างเอกสารจาก “ต้นทางฝรั่งเศส” หน้า 2 บันทึกเกี่ยวกับการเดินทางมุ่งหน้าลงใต้ ผ่านเกาะมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะสีชัง เกาะมัน เกาะไผ่

บทแปล

๐ ไหว้เทพารักษ์

อันใหญ่สูงศักดิ์                      อยู่ในแหลมหลวง

เทพาปากน้ำ                          ถ้ำเถื่อนทั้งปวง

สิบนี้คือดวง                           ถวายแก่เทพา

๐ ช่วยคุ้มสืบสาย

อย่ามีอันตราย                        ทุกข์ภัยโรคา

ขอข้ามีชัย                            สุขเกษมเปรมปรา

ตราบเท่ากลับมา                     เถิงพระนคร

๐ ครั้นเคลื่อนเภตรา

พระพายุพัดพา                      ออกยังสาคร

เห็นรั้วชัยมาร                         ปักอยู่สลอน

ทิวฝั่งพระนคร                        ค่อยอยู่เถิดนา

๐ ครั้งถึงน้ำเขียว

เร่งแลเร่งเหลียว                     จรลิ่วสุดตา

พระทะเลใหญ่กว้าง                 ลึกพ้นคณนา

พระพายพัดพา                      สำเภาลอยไป

๐ เห็นเกาะสีชัง

เขาทั้งสามตั้ง                        เห็นมาแต่ไกล

อยู่ทิศซ้ายมือ                       เมื่อเราจรไป

บ่ายหน้าคลาไคล                  ไปทิศอาคเนย์

๐ เกาะไผ่เกาะมัน

สุดแหลมเกาะนั้น                  ชื่อหัวจระเข้

ลมว่าวพัดออก                     ระลอกทุ่มเท

สำเภารวนเร                        แล่นไปตามลม

 

บทแปล

๐ ข้าไหว้พระมารดา             คุณแม่ข้าล้ำแดนไตร

ข้ายังไป่แทนได้                  ข้ายกไว้เหนือเกศี

๐ ข้าไหว้พระบิดา                 คุณพ่อข้าล้ำธรณี

พระคุณท่านมากมี                ข้ายกไว้เหนือเกศา

๐ ไหว้คุณพระอาจารย์            อันท่านสั่งสอนธรรมมา

สอนสรรพวิชา                     ข้าวันทายกคุณบุญ

 

คุณพี่หมื่น
ตัวอย่างเอกสารจาก “ต้นทางฝรั่งเศส” หน้า 4 เดินทางถึงช่องแคบปังกา ต้องใช้ระยะเวลาห้าวันกว่าจะผ่านไปได้

บทแปล

๐ ในช่องปังกา

ชมแต่ฝูงปลา                         ว่ายมาไสว

ตามกันเปนหมู่                       เปนคู่คลาไคล

เที่ยวตามกันไป                     ในสมุทรสาคร

๐ ไปในช่องนั้น

ได้แต่กลางวัน                        ครั้นค่ำหยุดนอน

ด้วยกลัวการัง                        ใต้น้ำสาคร

พระพรายพัดอ่อน                     ดุจนอนกับเรือน

๐ เมื่อเพลาค่ำ

พระสูรียตกต่ำ                       ชมแต่ดาวเดือน

พรัดมาคนเดียว                     เปลี่ยวบ่มีเพื่อน

ชมดาวชมเดือน                     สว่างร้อนดับหาย

๐ แต่ไปในช่อง

สำเภาลอยล่อง                     ห้าวันบ่คลาย

จึ่งเถิงปากช่อง                      ต้องที่เคืองคาย

แต่ล้วนทรายดิน                    โยกย้ายบ่ไหว

๐ จึ่งนายกำปั่น

ให้เอาสำปั้น                          ขันช่อออกไป

แม้นฉุดแม้นช่อ                       สักเท่าใดใด

บ่ได้หวาดไหว                        ไปพ้นที่เคือง

๐ ต่อน้ำขึ้นมา

สำเภาเภตรา                          จึงค่อยบรรเทือง

ค่อยขัยค่อยขยด                      ค่อยปลดค่อยเปลื้อง

ออกรอดจากเคือง                     ลอยล่องท่องไป

 

คุณพี่หมื่น
ตัวอย่างเอกสารจาก “ต้นทางฝรั่งเศส” หน้า 5 เดินทางถึงบริเวณหมู่เกาะชวา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันงดงามและเกาะแก่งจำนวนมากมาย

บทแปล

๐ ครั้นพ้นปากช่อง

พระพายพัดต้อง                    เขจรคลาไคล

เห็นเกาะการัง                        ตั้งอยู่ไสว

หนทางขวาไป                        คลื่นซัดฉาดฉาน

๐ เถิงเกาะทั้งสี่

อยู่กลางนที                            ดูหลากพิสดาร

เรียงรายกันอยู่                         เปนหมู่พิศาล

แต่นี้จักนาน                            เห็นเกาะแลนา

๐ เถิงเกาะสามพัน

อเนกอนันต์                            มากพ้นคณนา

ตั้งอยู่เรียงราย                         ฝ่ายซ้ายบคลา

แต่นี้แลนา                              จักคลาเกาะไป

๐ ส่วนเกาะทั้งหลาย

ตั้งอยู่เรียงราย                       บ่ได้คลาไคล

โอ่วตัวข้าเอย                         จักสัญจรไป

เร่งแลเร่งไกล                         ค่อยอยู่เถิดนา

๐ เถิงเมืองบันตัน

บ้านเมืองที่นั่น                        ย่อมชาวชวา

โอ่วบัดนี้เอย                          เสียแก่ลันดา

ทังตัวพญา                            ไม่พ้นระมือเขา

๐ จึ่งทอดถมออยู่

ด้วยน้ำหมากพลู                      อาหารบางเบา

จะขอเข้าซื้อ                          ที่บ้านเมืองเขา

เขามิให้เข้า                           ตักน้ำซื้อขาย

 

เรื่องแนะนำ

ประวัติกำเนิด อาวุธนิวเคลียร์ ยุทโธปกรณ์ที่เปลี่ยนโลกทั้งใบจนทุกวันนี้

ทหารจากกองบินที่ 11 สหรัฐอเมริกา ดูการระเบิดของ อาวุธนิวเคลียร์ ในระยะใกล้ที่ทะเลทรายในลาส เวกัส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1951 ภาพถ่ายโดย BETTMANN, GETTY การกำเนิดของ อาวุธนิวเคลียร์ ได้เปลี่ยนกระแสประวัติศาสตร์โลกไปทั้งใบ ในภายหลังนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้แสดงความเสียใจที่พวกเขามีบทบาทในการสร้างอาวุธที่สามารถลบล้างทุกสิ่งและมนุษย์ทุกคนในรัศมีใกล้เคียงได้ในเวลาไม่กี่วินาที เวลา 05:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 1945 ลำแสงที่แผดแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นเหนือรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา มันคือลูกไฟที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณใกล้เคียง และผลิตเมฆรูปเห็ดที่พุ่งขึ้นสูงมากกว่า 11 กิโลเมตร หลังจากนั้น บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้สร้างการระเบิดนี้ขึ้นมาต่างหัวเราะและสัมผัสมือในระหว่างการดื่มฉลองความสำเร็จ พวกเขาเพิ่งสร้างการระเบิดนิวเคลียร์ครั้งเป็นแรกของโลก การทดสอบที่มีชื่อว่า ‘ทรินีตี’ (Trinity) นั้นถือเป็นชัยชนะและเป็นการพิสูจน์ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมพลังจากการแตกตัวของพลูโตเนียม ทำให้โลกเข้าสู่ยุคอะตอม (atomic age) ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของการสงครามและความสัมพันธ์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไปตลอดกาล และไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้น สหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลูกที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันสามารถลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนดินและคร่าชีวิตผู้คนมหาศาลในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นักวิทยาศาสตร์พยายามไขคำตอบในเรื่องวิธีการผลิตการแตกตัวของนิวเคลียร์ (Nuclear Fission) หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมของนิวเคลียร์แตกตัวจนผลิตพลังได้อย่างมหาศาล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีการค้นพบมาในช่วงทศวรรษ 1930 โดยพรรคนาซีของเยอรมนีพยายามทดลองทำอาวุธจากพลังงานชนิดนี้ก่อน และข้อมูลของความพยายามนี้ได้มีการรั่วไหลไปยังนอกประเทศพร้อมกับความไม่ลงรอยทางการเมืองและนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกเนรเทศจากเยอรมนี […]

พบรูปสลักฟาโรห์ขนาดมหึมา กลางสลัมในกรุงไคโร อียิปต์

เรื่อง ซาราห์ กิบเบนส์ หลังข่าวการค้นพบรูปสลักขนาดใหญ่สูง 8 เมตร และอาจมีอายุเก่าแก่ถึง 3,000 ปี  ในสลัมกลางกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ แพร่สะพัดไปทั่วโลก  ในตอนแรก  มีข้อสันนิษฐานอย่างกว้างขวางว่า  อาจเป็นพระรูปของรามเสสที่สอง (Ramsess II)  ผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เนื่องจากจุดที่พบอยู่ใกล้กับวิหารที่สร้างอุทิศถวายแด่พระองค์ทว่าล่าสุด  นักโบราณคดีจากระทรวงโบราณคดีอียิปต์ได้สมมุติฐานใหม่ว่า รูปสลักนี้อาจเป็นฟาโรห์พระนามว่า พซัมเทคที่หนึ่ง (Psammetich I)  แห่งราชวงศ์ที่ 26 (ช่วงยุคปลาย) เบาะแสที่ชัดเจนที่สุดมาจากการค้นพบจารึกซึ่งมีพระนาม “เนบา” (Nebaa) ปรากฏอยู่  พระนามนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับฟาโรห์พซัมเทคที่หนึ่ง คุณลักษณะอื่นๆ ของรูปสลักที่พบทำให้นักโบราณคดีเชื่อว่า นี่เป็นศิลปวัตถุจากยุคช่วงปลาย (Late Period) ของอียิปต์หากเป็นเช่นนั้นจริง นี่จะเป็นรูปสลักขนาดใหญ่ที่สุดจากยุคนั้นที่มีการค้นพบ ชิ้นส่วนอื่นๆ ของรูปสลักจำเป็นต้องได้รับการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของฟาโรห์พระองค์นี้ รูปสลักนี้จมอยู่ในน้ำกลางสลัมแห่งหนึ่งของกรุงไคโร “เราพบชิ้นส่วนช่วงหน้าอกของรูปสลัก และชิ้นส่วนด้านล่างของศีรษะ ตอนนี้เมื่อเราเคลื่อนย้ายศีรษะออกไป  เราก็พบศีรษะส่วนบนสุด หูขวา และชิ้นส่วนของตาข้างขวา ” คาเลด อัล-อะนานี รัฐมนตรีกระทรวงโบราณคดีแห่งอียิปต์ กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์