เปิดลายมือคุณพี่หมื่นตัวจริง จากเอกสาร “ต้นทางฝรั่งเศส”

ออเจ้าทั้งหลาย มายลโฉมลายมือของคุณพี่หมื่นสุนทรเทวาตัวจริงกันเร็ว