NGT x SaySci Ep.1 “อิมัลชัน ความลับในมายองเนส”

รู้หรือไม่ว่าน้ำมันกับน้ำสามารถรวมตัวกันได้ หากเติมสารบางอย่างลงไป ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าอะไร? ใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง? ต้องติดตาม