สำรวจโลก : การยืดอายุผักผลไม้แนวใหม่

นวัตกรรมการยึดอายุผักผลไม้แนวใหม่ ที่ใช้ไขมันเคลือบปกป้องจุลินทรีย์