พบแหล่งน้ำสำรองบนดาวอังคาร

ร่องรอยแสดงการมีอยู่ของชั้นน้ำแข็งใต้ดิน สร้างความหวังใหม่ให้แก่การตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์สีแดง