วิถีชีวิตนักล่าหมีแห่งฮอนชูกำลังสั่นคลอน

ธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณของชนเผ่ามาทางิ ในเกาะฮอนชู กำลังไปกันไม่ได้กับโลกสมัยใหม่