วิถีชีวิตของชนเผ่าที่เปลี่ยนไปเพราะเขื่อน

ณ หุบเขาโอโม่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอธิโอเปีย โครงการก่อสร้างเขื่อนกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนพื้นเมืองเหล่านี้