กัปตันการบินไทยผู้ใช้เวลาว่างปลูกต้นไม้ให้กรุงเทพฯ

สนทนากับ “คนบ้าปลูกต้นไม้” วีรบรุษผู้คืนพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองหลวงไปแล้วด้วยต้นไม้หลายพันต้น