นี่คือสิ่งมีชีวิตสุดท้ายที่จะรอด หากวันสิ้นโลกมาถึง

แม้โลกจะแตกสลายหรือพระอาทิตย์ดับสูญไปแล้ว แต่ทาร์ดิเกรดจะยังคงมีชีวิตต่อไป