ภาพถ่ายชีวิตบนรถไฟอินเดียเส้นทางยาวที่สุด

ชมวิถีชีวิตของชาวอินเดีย บนเส้นทางรถไฟสายยาวที่สุด ด้วยระยะเวลา 5 วัน 4 คืน จากใต้สุดไปยังเหนือสุดของประเทศ