ชมหิมะใต้ท้องทะเล เมื่อปะการังผสมพันธุ์

ชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้ง