โลกไซเบอร์ : เมื่อเราถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันเราทุกคนก็ถูกสอดส่องความเป็นส่วนตัว