เมืองไทยในอดีต : ศรัทธาและศาสนา

มอง “เมืองไทยในอดีต” ผ่านสีสันศรัทธาจากความเชื่อหลากหลายศาสนา