ค้นพบต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังคงเติบโตอยู่

ต้น Pinus heldreichii หรือ Bosnian pine ที่ถูกค้นพบบริเวณทางตอนใต้ของอิตาลี ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมีอายุเก่าแก่ถึง 1,230 ปี