ฟอสซิลเท้าเด็กฉายการเคลื่อนไหวของบรรพบุรุษมนุษย์

ฟอสซิลเท้าของออสตาโลพิเทคัส อาฟฟาเรนซีสวัยเด็ก มีกระดูกนิ้วเท้าที่โค้งงอมากกว่าวัยผู้ใหญ่ ซึ่งช่วยในการปีนป่ายต้นไม้