ครั้งแรกที่พบฟอสซิลลูกงูในก้อนอำพัน

ซากดึกดำบรรพ์อันเกือบสมบูรณ์นี้เป็นของงูในระบบนิเวศแบบป่าที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมา