รูปปั้นทองคำเผยมุมใหม่ของจักรวรรดิโรมัน

รูปปั้นหัวม้าทองคำชิ้นนี้เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์ระหว่างจักรวรรดิโรมันกับชนเผ่าเยอรมัน