ภาพถ่ายอันทรงพลังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์

ภาพถ่ายชุดนี้ยิ่งตอกย้ำคำพูดที่ว่า สงครามไม่ให้อะไรนอกจากความสูญเสีย